Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013


Συντήρηση Φωτοβολταϊκών


Ο ηλεκτρολονικός έλεγχος και η καθημερινή παρακολούθηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου προλαμβάνουν πιθανές βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν την διακοπή της λειτουργίας μέρους ή ακόμα και ολόκληρου του σταθμού με αποτέλεσμα την απώλεια χρημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως σε κάθε φωτοβολταϊκό πάρκο επιβάλλεται καθημερινός έλεγχος της παραγόμενης ενέργειας καθώς και ετήσιος ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικος έλεγχος από εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπλέον είναι απαραίτητη η άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλαβών από έμπειρο προσωπικό και η αποκατάσταση τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. 


Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ένα πλήρη κατάλογο υπηρεσιών και πακέτων συντήρησης φωτοβολταΐκών πάρκων τα οποία μπορείτε να επιλέξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας καθώς επίσης και τιμές για κάθε υπηρεσία ή πακέτο.


Τακτικός ηλεκτρολονικός έλεγχος εγκατάστασης

Ο ετήσιος ηλεκτρολονικός και  ηλεκτρολογικός έλεγχος της συνολικής εγκατάστασης προλαμβάνει πιθανές βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν την διακοπή λειτουργίας μέρους ή ακόμα και ολόκληρου του φωτοβολταϊκού σταθμού και την απώλεια της παραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραδείγματος χάρη ο τακτικός έλεγχος και καθαρισμός των ανεμιστήρων των μετατροπέων μπορεί να αποτρέψει την αντικατάσταση τους λόγω υπερθέρμανσης.
Η helectro προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ηλεκτρολονικού ελέγχου του φωτοβολταϊκού σταθμού. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές εργασίες ηλεκτρολογικού ελέγχου:
  • Έλεγχος φωτοβολταϊκών και συνδέσεων με θερμοκάμερα.
  • Μέτρηση τάσης και θερμοκρασίας στοιχειοσειρών.
  • Μέτρηση αντίστασης βρόχου σφάλματος στους πίνακες.
  • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης καλωδίων.
  •  Μέτρηση αρμονικων αντιστροφέων
  • Συνέχεια γείωσης.
  • Έλεγχος υπερτασικών.
  • Έλεγχος ασφαλειών DC και AC.
  • Έλεγχος ανεμιστήρων αντιστροφέων.
  • Έλεγχος επαφών με θερμοκάμερα.
Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών σας παραδίδουμε πλήρη αναφορά μετρήσεων για καθε αντιστροφέα και γενικη κατασταση του φωτοβολταικου σταθμου.
  

ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΓΓΕΡ 

 


ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ